Suomi Русский Svenska Français Norsk Deutsch Dansk Español English
Nya egendomar / Äldre egendomar i spanien
Typ av egendom
Område
Pris
Sovrum
 
Reference:
NY LOVGIVNING OMKRING OMBYGNING, RENOVERING, INDGLASNING AF TERRASSER
I august forrige år ble lov 5/2014 angående land- , by- og landskapsreguleringer i Valenciaregionen vedtatt av det regionale parlamentet.

Frem til da hadde vi mer enn 1000 forskjellige reguleringer, enten som lover eller vedtekter, som dekket dette området. Nå, med den nye loven, reduseres enkeltreguleringer og vedtekter  til kun 270 enkeltlover og vedtekter. Det skal liksom gjøre livet enklere, men med tiden vil det nok utarbeides flere undervedteketer av de nå 270 bestående lover og vedtekter. For øyeblikket er det imidlertid disse 270 nye lovene og vedtektene vi må forholde oss til.

Min personlige oppfatning som advokat er at våre lovgivere har en litt kuriøs måten å lovgi. Den kan beskrives som lovgivning nattestid når alle andre sover. Mens vi vanlige dødelige slapper av i feriemåneden august og med det også inkluderer det å slappe av fra å holde seg orientert om nye lover og regler,  så etter ferien kommer overraskelsen! Overraskelse når man etter ferien oppdager at midt under denne, den 20 august, trådde  denne nye loven i kraft.

Innen de forskjellige områder som denne loven omfatter konsentrerer vi oss nå om avsnittet "Håndhevelse av byggeforskrifter i områder med byggeplan". Dette gjelder  "det som angår byggelisenser i forbindelse med områdenes byggeplaner, nybygg, utvidelse og modifisering av loven som gjelder byggestrukturen." Det som her må tas i mente er at i denne beskrivelsen inngår innglassing eller innmuring av terrasser, konstruksjon av svømmebasseng og utvidelse av den eksisterende boligen.Hva er det som er mest fremtredende angående denne nye loven?  Siden sist august har kommunen 15 års frist (tidligere 4 år) til å innkreve byggelisens fra personer som har bygget uten lisens, dvs lovliggjøre tidligere bygg som var uten lisens.

Det største problemet er når byggearbeidet som har blitt utført uten byggelisens ikke er berettiget til en slik selv om det i sin tid hadde blitt søkt om den når byggeriet ikke holder seg innen de grenser som byggereguleringen gir.
I dette tilfellet har administrasjonen 15 lange år på å oppdage at man har gjort en fin innglassing av terrassen eller man har bygget på noen ekstra kvadratmeter på boligen. De kan så bestemme seg for hvilke beslutninger som skal tas, enten at man lovliggjør byggeriet eller bestemmer seg for at det må rives og at man fratas vann- og elforsyningen.

Hvis disse 15 år går uten at "borgermesteren", slik står det faktisk i loven, har hatt noe å påpeke, kan en teknisk sakkyndig arkitekt utstede et "alders-sertifikat" og fremlegge byggeriet  for notaren for å lovliggjøre det og innskrive det i eiendomsregisteret.Man må ikke blande sammen denne lovliggjøringen av byggeriet etter 15 års taushet fra administrasjonen med de 4 år som er fristen for kommunen for å iverksette en straffeprosedyre for alvorlige brudd på byggeforskriftene. Dette gjelder når byggeriet ikke retter seg etter generelle byggeplaner og når byggeriet ikke kan lovliggjøres pga brudd på byggeloven. Det samme gjelder naturligvis for meget alvorlige brudd.

Når det gjelder tidsfristene, så må de sees på i hver enkelt sak, det gjelder datoer for påbegynnelse og ferdigstillelse  av byggeriet og hvilke skritt man må ta for å finne løsninger.

Hvis du befinner deg i en slik situasjon, du har foretatt innglassinger, innmuringer eller utvidelser av din bolig og dette har blitt gjort uten de nødvendige byggelisenser, så bør du ta kontakt med oss for rådgivning og for å finne ut hvilke muligheter du har for å lovliggjøre byggeriene før det går så langt i tid at du står foran en uunnvikelig prosess med bøter og tidsfrister.

Gjør det nå,  for i løpet av 15 år kan mye skje, som for eksempel at "borgermesteren" banker på din dør med en skrivelse.


--

Lånekalkulator


 

Avda. Diego Ramírez, 100 - 106, 1° - 2
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel: +34 609 604 611
E-Mail: