Suomi Русский Svenska Français Norsk Deutsch Dansk Español English
Nya egendomar / Äldre egendomar i spanien
Typ av egendom
Område
Pris
Sovrum
 
Reference:
VIKTIGHETEN AV Å OPPRETTE TESTAMENTE KORREKT I SPANIA FØR DEN 17.AUGUST 2015
Et testamente er en persons siste vilje og i dette reflekteres dine ønsker om hvem som skal overta ditt jordiske gods etter din bortgang. Innholdet i testamentet trenger ikke nødvendigvis bare dreie seg om eiendommer og eiendeler. Det kan også inneholde personlige ytringer angående familien, religiøse ønsker, verge for mindreårige etc. med forbehold om at ønskene forholder seg innen det loven tillater.

Det er ikke påbudt å opprette testamente. Det er likevel nødvendig å skrive testamente hvis du vil tilgodese personer som ikke er obligatoriske arvtagere ved et dødsfall hvor det ikke er utferdiget et testamente. Vi anbefaler likevel sterkt at alle skriver et testamente og her vil jeg forklare hvorfor.

Det er spesielt viktig å vite at nye regler trer i kraft den 17. august 2015. Frem til denne dato gjelder Sivilrettsloven som  i 9.artikkel  klart beskriver at den avdøde skal behandles etter hva hans opprinnelseslands lover tilsier og at hans faste bopel ikke er relevant. Etter  17. august i år innføres et nytt reglement som ble vedtatt av Det Europeiske Parlament i råd den 4. juli 2012 med nummer 650/2014. Dette reglement sier helt klart at den nye arveretten som skal benyttes fra august er følgende:  Arveloven som gjelder i det landet som den avdøde hadde sitt faste bopel (recidencia habitual) den dag han avled ved døden. Fra denne dato gjelder altså ikke lenger den avdødes nasjonalitet som grunnlag for hvilken arvelov som skal iverksettes.

Hvis du er resident og har fast bopel i Spania og ikke ønsker at din arv skal fordeles etter hva spansk lov tilsier etter denne dato så må du opprette et testamente. I dette testamente kan du slå fast at ved din død skal den norske (eller annet lands) arvelov gjelde. Hvis du allerede har et testamente her i Spania kan det være en fordel å revidere dette og eventuelt skrive et nytt.

Det er viktig å understreke at uskiftet bo ikke eksisterer i spansk lovgivning. Hvis det ikke er skrevet testamente hvor det klart fremgår at norsk arvelov skal gjelde, så kan det etter den enes ektefelles bortgang fremstilles rettslige krav på den avdødes arv av etterkommere som er lovmessig berettiget til sin del av arven etter spansk arvelovgivning.

For å gjøre det hele klart: Hvis du etter den 17.august 2015 ikke har opprettet et testamente i Spania eller har et spansk testamente hvor det ikke klart fremgår at det er din siste vilje at din egen nasjonalitets arvelov skal anvendes,  dør du i Spania hvor du har din faste bopel (residencia habitual) , vil arveoppgjøret følge den spanske arvelovgivningen.
Dette kan eventuelt medføre konflikter mellom den spanske og den norske lovgivningen som i sin tid må løses i retten.

Spørsmålet du må stille deg er om du er enig i at den spanske lovgivningen skal gjelde ved ditt arveoppgjør, eller om ikke, opprette eller forandre ditt nåværende testamente hvor det klart går frem at du ønsker at din nasjonale arverett skal gjelde.

Hvis du er i tvil så anbefaler vi deg om å ta kontakt med Euro Abogados Costa Blanca for å finne svar på dine spørsmål.

Lånekalkulator


 

Avda. Diego Ramírez, 100 - 106, 1° - 2
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel: +34 609 604 611
E-Mail: