Suomi Русский Svenska Français Norsk Deutsch Dansk Español English
Nya egendomar / Äldre egendomar i spanien
Typ av egendom
Område
Pris
Sovrum
 
Reference:
OVERVÅGNINGSKAMERAER I EJERFORENINGER
For kort tid siden blev vi kontaktet af en af vores klienter, i anledning af hans nylige udnævnelse til formand for ejerforeningen, som han tilhører, og han havde i den forbindelse nogle spørgsmål, som vi mener kunne være interessante at dedikere dagens artikel til.
Man besluttede på den seneste generalforsamling at installere sikkerhedskameraer eller overvågning af fællesområderne såsom garage, ejendommens indgangsparti osv., men så opstår mange spørgsmål, lige fra hvilken type installation og sikkerhed er den mest hensigtsmæssige til den administrative regulering heraf.
Her bør man tænke på de rettigheder, som er involveret i denne sag, mod den sikkerhed og beskyttelse som installation af kameraer kan give, og her taler vi om grundlæggende rettigheder vedrørende ære, privatlivets fred både personligt og familiemæssigt, databeskyttelse og optagelserne selv.
For at sikre disse rettigheder, udsendte Datatilsynet i 2006 en erklæring, der gælder for behandlingen af billederne, ikke blot optagelse men også afspilning og visning i realtid, og denne fastlægger nogle forudgående forudsætninger for installation af kameraer.
a) De bør benyttes til det tilsigtede formål; Forebyggelse af hærværk, tyveri osv.
b) At der ikke findes nogen anden metode til dette formål, som er mindre invasiv overfor privatlivets fred.
c) At montering af kamera bringer flere fordele end ulemper for ejerforeningen.
Når man har analyseret, at disse krav opfyldes, er det nødvendigt for vedtagelse på generalforsamlingen at stemmerne for udgør 3/5 af det samlede antal ejere, eller et simpelt flertal hvis installation af kameraerne udgør en tilføjelse til en eksisterende vagtservice.
Det næste spørgsmål der opstår vil være; Hvilke virksomheder kan udføre installationer af videoovervågningskameraer? Forud for 2009, i henhold til loven om privat sikkerhed, var det udelukkende vagtselskaber godkendt af Indenrigsministeriet, som var autoriseret til installation og vedligeholdelse af udstyr, apparater, sikkerhedssystemer og videoovervågning. Efterfølgende siger loven kendt som Omnibus, at
"Udbydere af sikkerhedstjenester og afdelinger af vagtselskaber, der sælger, leverer, installerer eller vedligeholder teknisk sikkerhedsudstyr, forudsat at de ikke omfatter tilslutning til alarmcentraler, er undtaget fra lovgivningen om privat sikkerhed, såfremt de ikke er dedikeret til nogen af de andre formål fastsat i artikel 5, uden at dette berører andre specifikke love, som ville kunne finde anvendelse".
Dermed er det ikke nødvendigt, at installationsvirksomheder er autoriseret og indskrevet i Politets Generaldirektorats Register for Privat Sikkerhed (Registro de Seguridad Privada de la Dirección General de Policía).
Når først ejerforeningen har besluttet at installere videoovervågning, opfylder forudsætningerne og har bestilt installation, hvad er så det næste skridt? Igen bliver man nødt til at opfylde en række krav i henhold til det spanske Datatilsyn, såsom at oprette såkaldte "videoovervågnings zoner", som omfatter både åbne og lukkede områder, hvor der skal placeres de tilhørende informationsskilte; Informere ejerne om deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven; Frist for bevaring af optagelserne i 30 dage osv.
Andre vigtige krav at huske på, er en sikker opbevaring af optageren, idet transmission via enhver intern eller fælles kanal er forbudt; Oprettelse af adgangskode til optagelserne, så kun personen der er autoriseret af ejerforeningen har adgang til dem, samt kontrol med bevaring af optagelserne inden for den lovbestemte frist.
Vi må heller ikke glemme den forudgående meddelelse til Datatilsynet for indskrivning i deres generalregister.
Som det fremgår, er det ikke en simpel sag, men der skal tages hensyn til mange aspekter, når man ønsker at beskytte fællesområder med videoovervågning for forebyggelse af hærværk og kriminelle handlinger. Alle disse aspekter gør, at der helt sikkert vil opstå nogle konkrete spørgsmål vedrørende dette, så tøv ikke med at spørge, før I træffer vigtige beslutninger.
Advokat Silvia Jimenez, Euro-Abogados S.L.

Lånekalkulator


 

Avda. Diego Ramírez, 100 - 106, 1° - 2
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel: +34 609 604 611
E-Mail: