Suomi Русский Svenska Français Norsk Deutsch Dansk Español English
Nya egendomar / Äldre egendomar i spanien
Typ av egendom
Område
Pris
Sovrum
 
Reference:
GENERELLE TREKK VED SIDSTE SKATTEREFORM - DEL 2
Inntektsskatt for boligeiere som ikke er residenter.

Det nærmer seg slutten av året og det dukker opp mange spørsmål angående hvilke skatter som ikke-residenter må betale når de eier bolig i Spania.

Dessverre har mange som i sin tid kjøpte bolig i Spania fått få eller ingen opplysninger om sine plikter i forbindelse med skattlegging av fordel av egen bolig. Mange er i den tro at ikke-residenter er helt fritatt fra å betale inntektsskatt når de eier en bolig i Spania. Mange får seg en overraskelse når de plutselig en dag får et skriv fra enten skattevesenet eller SUMA (firma som inndriver skatter) eller når de søker om å få tilbakebetalt de 3% av salgssummen som ble holdt tilbake når de solgte sin bolig. "Må jeg betale skatt? Det har jeg da aldri gjort!" Dette er ganske vanlig og ikke på grunn av at disse personene ville snyte på skatten, de har ganske enkelt ikke vært bedre informert.

Det finnes i hovedsak to typer skatt for boligeiere. Det er for det første "IBI" (Impuesto sobre bienes inmuebles), en lokal skatt som de fleste kaller for "SUMA".  Dessuten inntektskatt for ikke-residenter.

I tillegg til disse to skatter har det midlertidig blitt innført en formueskatt for årene 2011 til og med 2015.

IBI er en lokal skatt som kommunen innkrever. Alle boliger i kommunen står oppført i eiendomsregisteret og har der en skatteverdi (valor catastral). Skatten som du får er beregnet fra denne skatteverdi og kommunen bruker en skattesats som de bestemmer med en minimums- og maksimumsgrense.

Hvert år får du tilsendt en regning som normalt må betales i september eller oktober for inneværende kalenderår. Du kan betale denne regningen med automatisk trekk fra din bankkonto. Ved for sen betaling påløper et tillegg og eventuelt også renter.

Når det gjelder inntektsskatten for ikke-residenter er siste dag for innlevering den 31. desember året etter ervervelsen av eiendommen og deretter fortløpende.

Denne selvangivelse må innleveres av alle eierne av eiendommen. Det gjelder også for gifte par eller for eiendommer med flere eiere, alle må innlevere egen selvangivelse.

Når det gjelder eiendommer for egen benyttelse som ikke har vært utleid forrige år skal det for skatteåret 2015 beregnes 2% skatt av skatteverdien som skatt av fordel av egen bolig. Hvis det gjelder boliger som har fått revidert eller fått forandret skatteverdien  etter 1. januar 1994 skal det beregnes 1,1% skatt.

I tilfelle boligen har vært utleid deler av året eller du ikke har vært eier av boligen hele året skal skatten utregnes forholdvis etter hvor lang tid du har leid ut eller eid boligen.

Her gjentar jeg skattesatsene ved utleie som nevnt i den første  artikkelen i oktoberutgaven.
- Frem til den 31.desember 2014 var skattesatsen 24,75%
- Fra 1.januar 2015 til 11 juli 2015 er skattesatsen 20% for EU-borgere og borgere av Island og Norge
- Fra 12. juli 2015 er skattesatsen 19,50% for EU-borgere og borgere av Island og Norge
- Fra 2016 er skattesatsen 19% for EU-borgere og borgere av Island og Norge
- For alle andre borgere er skattesatsen for 2015 og 2016 24%

Husk at skatteetaten kan kontrollere om du betaler skatten ved å kryssjekke informasjonen fra skatteregisterets liste av NIE nummer eller kommunens lokale skatteregister.

Hvis du tenker å selge din bolig må du huske på at 3% av skjøteverdien tilbakeholdes for innbetaling til skatteetaten som en garanti for ubetalte utestående skatter. Disse pengene kan du søke å få tilbakebetalt hvis du ikke har utestående skatter eller får gevinstbeskatning ved salget av boligen. De 3% som holdes tilbake er altså ikke bare for å dekke skatt på gevinst ved boligsalget ditt men også for å dekke andre utestående skattekrav.

Ikke vent for lenge med å ordne opp  med skatten din. Julen nærmer seg med raske skritt og det er bedre å få orden på disse sakene så fort som mulig. Vi på Euro-abogados Costa Blanca hjelper deg gjerne og vi tilbyr deg alle tjenester innen skatterett og står gjerne til tjeneste som din skatterepresentant.

Lånekalkulator


 

Avda. Diego Ramírez, 100 - 106, 1° - 2
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel: +34 609 604 611
E-Mail: