Suomi Русский Svenska Français Norsk Deutsch Dansk Español English
Nya egendomar / Äldre egendomar i spanien
Typ av egendom
Område
Pris
Sovrum
 
Reference:
UTLEIE AV TURISTLEILIGHETER -
Når jeg leier ut min bolig - er det å regne som turistutleie eller korttidsutleie?

Vi har det privilegiet å bo i et turistområde hvor været er fint nesten hele året og hvor  man kan nyte sin ferie og fritid hele året.

Mange av våre kunder har kontaktet oss med spørsmål angående utleie. Mange er i tvil om hvilke regler som gjelder hvis man vil leie ut boligen i den tid man selv ikke har anledning til å benytte denne. Når reguleres utleien av den statlige loven om utleie, "Ley de Arredamientos Urbanos" eller under den regionale loven 92/2009 i vår region,  "Comunidad Valenciana"?

Mange spørsmål oppstod da loven 4/2013 ble satt i verk. Denne loven inkluderer tiltak for et mer fleksibelt marked med den hensikt å øke utleien av boliger. Den modifiserte den eksisterende loven om utleie fra 1994. Det som mest interesserer oss er hva som fremgår i artikkel 5 i denne loven:
"Unntatt fra loven om utleie fra 1994 er: Korttidsutleie av en bolig som er møblert og fullt utstyrt for å umiddelbart kunne tilbys som turisttilbud på kommersiell basis.  Denne type utleie blir å behandle på en spesiell måte med egne spesifikke normer og regler."

Lovgivningen angående turistleiligheter  er overført til de regionale myndigheter. Det betyr att lovgivningen i dette tilfellet er utarbeidet av Comunidad Valenciana i lov 92/2009. Den gjelder for provinsene Castellon, Valencia og Alicante.

Det første spørsmålet en utleier stiller seg er: "Er min bolig en turistbolig og derfor bør rette seg etter den regionale loven om utleie?" Da må man ha klart for seg hvordan en turistbolig beskrives i artikkel 2:

1. "Turistboliger er boliger av hvilken som helst karakteristikk som for en oppgitt pris leies ut regelmessig og er umiddelbart tilgjengelig for turister, feriegjester og annen fritidsbruk."

Hvordan tolkes "leies ut regelmessig"?  Tilbake til lov 92/2009:

2. Det må regnes som regelmessig utleie av boligen når:
a) Når boligen gis til utleie gjennom firmaer som tilbyr utleie av turistboliger.
b) Når boligen leies ut direkte til turister av eieren uansett lengden av utleieperioden og alltid når de tilbud som ytes er sammenlignbare med hva som hotellnæringen tilbyr.
c) Når man bruker kommersielle kanaler til å reklamere for utleien. Det kan være via firmaer som tilbyr turistboliger eller direkte på Internet eller andre medier.

Vi tar en oppsummering her. Når man ikke har brukt de kanaler som her er nevnt til å reklamere for sin bolig og når man ikke tilbyr leierne et tilbud som kan sammenlignes med hotellnæringen blir boligen ikke betraktet som turistbolig og blir derfor regulert av den statlige loven om korttidsleie, "Ley de Arrendamientos Urbanos".

Hvis det er klart at din bolig blir å beregne som turistbolig under den regionale lovgivningen i lov 92/2009 er en av kravene at boligen innskrives i registeret i provinsen hvor boligen ligger.

Denne innskrivning var frivillig frem til 2015 når det dreide seg om en enkelt turistbolig.  I lov 75/2015 ble dette unntaket annullert og det er dermed obligatorisk å innskrive boligen selv om det er den eneste bolig som utleies av eieren.
Eieren må fylle ut et formular for utleie av turistleilighet hvor denne erklærer seg ansvarlig for at boligen fyller alle krav som gjelder for den kategori som boligen klassifiseres i. Hvis boligen ikke innskrives og likevel utleies finnes det straffetiltak som kan settes i verk. Etter innlevering av det ferdig utfylte formularet vil de regionale turistmyndigheter klassifisere boligen i følge hva som er oppgitt og ved besøk selv ta i øyesyn boligen. Etterpå vil boligen bli innskrevet i registeret og eieren får et sertifikat for innskrivningen.

Turistboligen må ha et skilt ved inngangen med klassifisering og med registreringsnummer.
De må også tilfredsstille visse krav til rengjøring, hygiene, reparasjoner og vedlikehold. Det samme gjelder strøm , vannforsyning etc.

Når det gjelder straffetiltak så bør man ikke ta for lett på det. Disse straffetiltak finnes i regional Lov 3/1998 i Comunidad Valenciana.
Utleie av turistbolig uten å ha denne registrert er å regne som et svært alvorlig brudd på loven og straffes med bot opp till 90.151 € og kommer eventuelt i tillegg til de andre straffetiltak som er stengning av utleieboligen og andre turistaktiviteter for opp til 3 år hvis det finnes alvorlige brudd på kravene til turistboliger eller frem til uregelmessighetene er ordnet. Dessuten kan det gis forbud mot å arbeide i turistbransjen.

Det er de ulike spanske regioner, "Comunidades autonomas",  som regulerer turistutleien. Noen har allerede lover for dette og andre holder fremdeles på å utarbeide dem. Grunnen til denne reguleringen er i hovedsak på grunn av at det direkte tilbudet av utleie av boliger, hovedsakelig på Internett, ikke tilfredsstiller minimumskravene når det gjelder kvalitet, service og sikkerhet for leietageren. Dermed har regionene ikke hatt andre muligheter enn å regulere denne utleien.

Det er naturlig at innvendingene fra turistnæring har bidratt til å regulere denne utleien. Turistnæringen har stått overfor en konkurrent som har tilbudt utleie på helt andre vilkår og uten kontroll av kvalitet og sikkerhet for kundene.

Hvis du ønsker å tjene penger på utleie så må du gjerne ta kontakt med oss for å finne ut hvilken type utleie som er den korrekte for deg,  så at du uten problemer kan leie ut din bolig med loven på din side og unngå straffetiltak for uregelmessig utleie.Lånekalkulator


 

Avda. Diego Ramírez, 100 - 106, 1° - 2
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel: +34 609 604 611
E-Mail: